ตารางสอบโอเน็ต

 

ตารางสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า จำนวน 2 แท่งขึ้นไป

2. ยางลบดินสอคุณภาพดี

3. ปากกาสีน้ำเงิน

4. ลิควิด

** ปล.บัตรประชาชนกับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ครูผู้ควบคุมจะนำไปแจกนักเรียนที่สนามสอบก่อนเข้าห้องสอบ