กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

โรงเรียนกลาโหมอุทิศจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มีการจัดกิจกรรมวันแม่ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป