"รวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลูก กอ."

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่ในกิจกรรม "รวมพลังเป็นหนึ่งเพื่อลูก กอ."  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558