การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

โรงเรียนกลาโหมอุทิศ ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ระดับชั้นป.1 - 3

เข้ารอบระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65