ประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"

ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนกลาโหมอุทิศ เข้าร่วมกรประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ชาเลนเจอร์ ๑ เมืองทองธานี